Intern Reglement

SCHAAKVERENIGING HMC DEN BOSCH INTERNE COMPETITIES

 

Competitiereglement

 • 1 Principe

De interne competitie wordt verspeeld in drie perioden, die ongeveer evenveel ronden tellen.

De deelnemers worden geplaatst in een open groep. De ranglijst wordt telkens opgemaakt aan de hand van de behaalde punten per speler. Iedereen begint een nieuwe periode met 0 punten. De indeling gebeurt op basis van de plaats op de ranglijst. Gelijke posities op de ranglijst kunnen in dit systeem niet voorkomen (zie §2). Het clubkampioenschap wordt vastgesteld door middel van de totaal behaalde punten over alle 3 de perioden. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Wedstrijdleider Intern.

 

 • 2 Puntentelling

winst 5 punten

vrij, buiten schuld niet ingedeeld 4 punten

remise, beker, HMC-verplichtingen 3 punten

afwezig 2 punten

verlies 1 punt

 

Verplichtingen voor HMC zijn uitsluitend:

 • Niet kunnen spelen voor de ranglijst vanwege KNSB- of NBSB-vergaderingen.
 • Speelverplichtingen voor HMC op vrijdag, inclusief teamleiderschap.
 • Deelname aan te organiseren activiteiten door HMC op deze avond, o.a lezingen
 • Deelname aan officiële persoonlijke kampioenschappen van de NBSB, KNSB of FIDE op de betreffende speelavond, inclusief het reizen en verblijf op de plaats van deelname.

De punten voor HMC-verplichtingen worden alleen toegekend indien u dit vooraf met de Wedstrijdleider Intern bespreekt bij het afmelden (zie §4).

 

Gelijke posities op de ranglijst kunnen niet voorkomen. Als twee spelers evenveel punten hebben, staat die speler hoger die de vorige ranglijst ook hoger stond.

 

 • 3 Afmelden

Spelers die een betreffende ronde mee willen spelen, kunnen zich elke vrijdag tot 20.10u aanmelden bij de interne wedstrijdleider of zijn vervanger. Daarbij geldt dat zij zich ook elektronisch (e-mail, sms, whatsappbericht etc.) kunnen aanmelden, dit hoeft niet persé in persoon, als men maar binnen een uur na aanvang van de partij in de speellocatie aanwezig is. Afmelden is niet verplicht, mensen die niet komen krijgen 2 punten.

 

 • 4 Indeling

Indeling vindt plaats volgens de ranglijst, van boven naar beneden (1 tegen 2 enz.). Per periode speelt men eenmaal tegen dezelfde tegenstander met uitzondering van de laatste drie ronden waarin men voor de tweede maal een zelfde tegenstander kan treffen.

Indien 1 reeds tegen 2 speelde, wordt de indeling 1-3, 2-4 etc. De Wedstrijdleider Intern maakt elke vrijdag om 20.10 uur het speelprogramma bekend. Bij een oneven aantal spelers is er een speler vrij. Per periode kan een speler maximaal eenmaal vrijgeloot worden. De speler kan een partij spelen tegen MC Halder. Deze wordt niet verwerkt in de stand maar, de speler krijg 4 punten voor een ‘bye’.

 

Normen voor kleurbepaling zijn in dalende rangvolgorde:

 1. In de tweede onderlinge periodepartij met verwisselde kleuren.
 2. Het kleursaldo.
 3. Alternerend (tegengestelde kleur aan de vorige partij).
 4. De hoogst geplaatste speler krijgt zwart

Al deze bepalingen zijn verwerkt in het computerprogramma dat de indeling verzorgt. Protesten op de indeling zijn niet mogelijk.

 

 • 5 Speeltempo
 • 5.1 Normale speeltempo

Het normale speeltempo is 90 minuten + 15 seconden per zet voor de gehele partij. Gezien het feit dat wij uiterlijk om 23.45 uit de speelzaal moeten zijn, houdt dit in dat als uw tegenstander om 20.10u niet aanwezig is, u zijn klok in werking dient te stellen.

 

 • 5.2 11-uursregeling

Uitsluitend jeugdspelers die toestemming hebben (Wedstrijdleider Intern i.o.m. jeugdleider) om aan de seniorencompetitie deel te nemen en die op de eerste speelavond van de periode nog geen 16 jaar zijn, kunnen via hun ouders een beroep doen op de 11-uursregeling.

Als door een van de jeugdleden op deze speciale regeling een beroep wordt gedaan heeft dat tot gevolg dat een aangepast speeltempo wordt gehanteerd van 60 minuten + 15 seconden per zet. Betreffende spelers zullen gedurende het hele seizoen gebruikmaken van de 11-uursregeling, tenzij gedurende dit seizoen wordt aangegeven dat zij hiervan geen gebruik meer willen maken.

 

 • 6 Clubkampioenschap

De speler met de meeste punten over alle 3 de perioden van de interne competitie is de clubkampioen.

Versie Seizoen 2022/2023

 

BEKERREGLEMENT

 • 1 De bekercompetitie wordt geleid door de Wedstrijdleider Intern. Hij kan zich laten bijstaan door de TC en/of een aparte bekerleider bij de uitvoering van deze taak.
 • 2 Er wordt gespeeld volgens het gebruikelijke KO-systeem, d.w.z. alleen de winnaar bekert verder. De winnaar van de competitie is HMC-bekerkampioen en ontvangt de HMC-wisselbeker.
 • 3 Door middel van een voorronde wordt het aantal deelnemers op een macht van 2 gebracht. Het wedstrijdschema wordt voor de voorronde vastgesteld door de Wedstrijdleider Intern, zodat het voor de hele competitie vastligt.
 • 4 Op een avond worden twee partijen gespeeld waarbij de spelers zowel een keer wit als een keer zwart hebben. Bij aanvang van de eerste partij wordt geloot om de kleur.
 • 5 De wedstrijden moeten op een vooraf vastgestelde datum gespeeld worden. Dit tijdstip wordt bekend gemaakt op de HMC-wedstrijdkalender. Indien een of beide spelers zich afmelden voor deze datum dan gelden de volgende regels: op de drie avonden volgend op de vastgestelde datum kan de bekerpartij alsnog gespeeld worden waarbij het spelen verplicht is op de avond waarop beide spelers aanwezig zijn. Indien de wedstrijd niet gespeeld kan worden op een van deze drie avonden, dan gaat de speler verder die aanwezig was op de vastgestelde bekerdatum. Indien beide spelers niet aanwezig waren op de vastgestelde bekerdatum dan wordt er door de Wedstrijdleider Intern geloot wie er verder gaat.
 • 6 Wie op de vrijdagavond voor de beker speelt krijgt drie punten in de reguliere interne competitie, ongeacht zijn of haar resultaat.
 • 7 Het speeltempo bedraagt 1 uur per persoon per partij.
 • 8 Bij een gelijke stand volgen twee snelschaakpartij van 5 minuten p.p.p.p. (loten om de kleur voor aanvang van de eerste snelschaakpartij). Indien na deze twee snelschaakpartijen de stand nog gelijk is, volgt telkens een snelschaakpartij totdat een beslissing valt (sudden death). De snelschaakpartijen worden gespeeld volgens de FIDE regels, Nederlandse vertaling van maart 2005, Appendix C: ‘Snelschaak’.

De winnaar is winnaar van de match.

 • 9 Het is mogelijk om in overleg met tegenstander en Wedstrijdleider Intern een wedstrijd vooruit te spelen. Niemand is overigens verplicht hieraan zijn of haar medewerking te verlenen. Bij vooruitgespeelde partijen gelden exact dezelfde regels als bij wedstrijden op de vastgestelde datum.
 • 10 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Wedstrijdleider Intern. Tegen de beslissingen van de Wedstrijdleider Intern is binnen een week na de beslissing nog beroep mogelijk.

Versie Seizoen 2022/2023

 

RAPIDREGLEMENT

 • 1 De rapid competitie wordt verspeeld over 2 avonden, de avonden volgend op de laatste ronde van de 1e resp. de 2e periode. Deze speelavonden worden gezien als 1 doorlopende competitie.
 • 2 Alle deelnemers worden ingedeeld in 1 groep.

De startranglijst wordt bepaald door loting. Iedereen begint de 1e avond met 0 punten.
In totaal worden 6 ronden gespeeld (3 per avond) volgens het ook in de reguliere interne competitie gehanteerd boon systeem.

 

In afwijking:

 • zullen spelers die niet deelnemen altijd 3 punten ontvangen (ongeacht reden)
 • is bij gelijke eindstand die speler HMC-rapid kampioen die de hoogste PPR over beide speelavonden heeft behaald
 • is bij een oneven aatal deelnemers die speler vrij (voor de gehele avond) met de laagste (dan geldende) HMC-rating

 

Puntentelling:

winst 5 punten

remise, niet aanwezig 3 punten

verlies 1 punt

 

 • 3 Alle spelers dienen zich op beide avonden (in de speelzaal!) aan te melden voor 20.15u.
 • 4 De partijen worden gespeeld volgens de FIDE regels, Nederlandse vertaling van maart 2005, Appendix B: ‘Rapidschaak’.

Het gehanteerde speeltempo is 20 minuten p.p.p.p met een toegevoegde tijd van 10 seconden per zet. (aanvang van de 1e partij 20.20u)

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Wedstrijdleider Intern.

Versie Seizoen 2022/2023

 

SNELSCHAAKREGLEMENT

 • 1 Het HMC snelschaakkampioenschap wordt verspeeld op de laatste clubavond van het seizoen.
 • 2 De deelnemers dienen zich tijdig (vóór 20.15 uur) te melden bij de wedstrijdleiding. Het is niet mogelijk om zich eerder dan op de speelavond aan te melden.
 • 3 Er wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem in één groep.

Er worden maximaal 13 ronden gespeeld met een speeltempo van 5 minuten p.p.p.p.

De winnaar is HMC-snelschaakkampioen

Bij gelijk eindigen in wedstrijdpunten worden de volgende beslissingscriteria gehanteerd:

1 SB-punten

2 Weerstandspunten

3 onderlinge partij

4 beslissingspartij (loten om kleur)

5 loting

 • 4 Er wordt gespeeld volgens de FIDE regels, Nederlandse vertaling maart 2005, Appendix C: ‘Snelschaak’.

De wedstrijdleiding ligt in handen van de Wedstrijdleider Intern of zijn vervanger.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Wedstrijdleider Intern.

Versie Seizoen 2022/2023