Huisregels

Huisregels

 1. Respect voor andere kinderen
  • behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden
  • geef iedereen de kans het antwoord op een vraag te vinden tijdens de les
  • geef iedereen ook de kans fouten te maken, van fouten kun je leren!
 2. Respect voor de lesgever
  • luister naar wat er verteld wordt
  • doe actief mee, wacht rustig tot je aan de beurt bent met je vraag
 3. Respect voor de club
  • kom op tijd (om 18.45 uur begint de les)
 4. Respect voor het materiaal
  • ga netjes om met de borden, de schaakstukken, de klokken en je werkboek.
  • ruim gezamenlijk op: alle stukken worden eerst in de beginstelling gezet en als de set compleet is in de doos gedaan
  • het werkboek is een werk- en leerboek. Het is geen kleur- en schetsboek
  • afval gooien we in de prullenbak
 5. Respect tijdens de wedstrijd
  • wees stil, stoor de spelers naast je ook niet op een andere manier (géén tikjes geven, géén gekke bekken trekken, etc.)
  • geef elkaar sportief een hand voor de partij
  • feliciteer je tegenstander als je verloren hebt
  • bemoei je niet met andere partijen
  • roep bij problemen direct de wedstrijdleider erbij
  • indien nodig maak gebruik van het toilet voordat de les begint of voor de partij
 6.  Respect voor onze buren
  • bij het komen en gaan naar de club veroorzaak je geen overlast
  • niet rennen en stoeien in de speelzaal en ook niet in de centrale hal.
  • maak géén gebruik van de lift, dit is geen speelgoed
  • In de Biechten wonen ook andere bewoners, stoor deze niet door hard te schreeuwen.