Organisatie

Dagelijks bestuur: 

Voorzitter Thomas Mollema  06-27060516 thomas.mollema@gmail.com
Secretaris Peter Mooren 073–6146009 petermooren@home.nl
Penningmeester Paul van Helvoort 073-6425941 paulvanhelvoort@home.nl

Andere contactpersonen:

Jeugdleider Rene Timmer  rene.timmer@gmail.com
Intern Wedstrijdleider Rick Smit 06-44595073 rbs@hotmail.nl