Lessen en trainingen

Lessen en Trainingen

Een aantal ervaren schaaktrainers geven schaakles in kleine groepen van meestal 4 tot 8 kinderen. We kijken bij de indeling naar het schaakniveau en de leeftijd. Op deze manier kunnen we het niveau van de les aanpassen aan de kinderen en krijgt iedereen de aandacht die hij/zij nodig heeft. Mocht een kind niet op zijn plek zitten, dan kunnen we in overleg tot een andere indeling besluiten.

Het lesgeven gebeurt volgens de Stappenmethode van de Nederlandse schaakbond. Deze methode bestaat uit zes stappen van een jaar. Daarbij komen nog tussenstappen, de zgn. plus stappen. Bij elke stap hoort een huiswerkboek, een examen en een officieel KNSB diploma. Vele Nederlandse topschakers zijn grootgebracht met deze methode.

De trainers zijn pas tevreden als de kinderen het geleerde goed in hun partijen gebruiken, want dan pas beheersen ze de lesstof. Hoe krijgen we dat voor elkaar?

  • We beginnen pas met een (nieuw) onderwerp als het kind de juiste voorkennis heeft.
  • We leggen niet alleen het onderwerp uit, maar we besteden ook (veel) tijd aan oefening en herhaling.
  • We leren de kinderen de zoekstrategieën aan, om tot het gewenste resultaat te komen.
  • Onze trainers volgen de partijen van de kinderen uit de interne competitie en van toernooien, en bespreken deze nadien.
  • Iedere week krijgen de kinderen opgaven uit het werkboek als huiswerk mee naar huis. Deze worden de volgende clubavond nagekeken en teruggekoppeld.
  • De trainer blijft zo “feeling” houden met de vorderingen van het kind en legt dit vast in een volgplan.

De stappenmethode, een succesvolle lesmethode.

Trainers

De meeste trainers bij onze jeugdafdeling hebben een schaaktrainerscursus gevolgd bij de KNSB, die door het NOC*NSF getoetst is. Deze trainers zijn gecertificeerd in schaaktrainer 1 , 2 en/of 3, zodat we volwaardige gekwalificeerde trainers in onze eigen club hebben in het lesgeven in de stappen 1 t/m 5 van de stappenmethode van Van Wijgerden/Brunia. Hierbij wordt niet alleen op het schaaktechnische niveau gekeken maar ook naar het didactische om de leerstof over te brengen aan het kind zodat het op zijn eigen manier de informatie kan verwerken en opslaan en reproduceren in zijn oefeningen/huiswerk en partijen.

We stimuleren onze eigen jeugd, naarmate de schaakervaring vordert, het lesgeven te ondersteunen, door deze cursussen te volgen. Zo blijft er een hoogwaardig aantal lesgevers/trainers voor alle geledingen binnen de jeugdafdeling.